Dyslexia

Dyslexia

Ako spoznáme, že dieťa má dyslexiu.

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm

Aké odlišnosti má dieťa s Aspergerovým syndrómom.

Dospievanie a Aspergerov syndróm.

Dospievanie a Aspergerov syndróm.

Aké problémy mávajú dospievajúci s Aspergerovým syndrómom..

Ako pomôcť .

Ako pomôcť .

Akými spôsobmi môžeš pomôcť dieťaťu s poruchou učenia.

Dysortografia

Dysortografia

Aké chyby pri písaní robí človek s dysortografiou.

O koľko viac, o koľko menej

O koľko viac, o koľko menej

Porovnávanie množstiev predmetov. O koľko je ich viac, alebo menej.

Rozklad čísel

Rozklad čísel

Ako sa rozkladajú čísla.

Porovnávanie čísel pomocou znakov

Porovnávanie čísel pomocou znakov

Ako sa používajú znaky väčší, menší a rovná sa.

Radové číslovky

Radové číslovky

Čo sú to radové číslovky a ako sa zapisujú.

Párne a nepárne čísla

Párne a nepárne čísla

Podľa čoho rozlišujeme párne a nepárne čísla.