Prvý príbeh

Prvý príbeh

Ako sa nevzdávať. Od problémov, strachu a posmeškov k úspechu.

 

Vnímam svet inak

Vnímam svet inak

Ako vníma svet desaťročný chlapec s Aspergerovým syndrómom.

Pozornosť, ako ju oslabujú digitálne médiá.

Pozornosť, ako ju oslabujú digitálne médiá.

Negatívny vplyv digitálnych médií na pozornosť a učenie detí a dospievajúcich.

Škola

Škola

Ako zlepšiť prístup k deťom s poruchami učenia na vyučovaní.

Individuálny vzdelávací program

Individuálny vzdelávací program

Mám podozrenie na poruchu učenia, alebo Aspergerov syndróm.

Ako mám postupovať ?

Aký význam má individuálny vzdelávací program ? 

Čo spôsobuje Aspergerov syndróm ?

Čo spôsobuje Aspergerov syndróm ?

Príčiny vzniku Aspergerovho syndrómu.

ADHD

ADHD

Ako sa prejavuje porucha pozornosti a aktivity.

 

Dysgrafia

Dysgrafia

Ako sa prejavuje dysgrafia.

Dyslexia

Dyslexia

Ako spoznáme, že dieťa má dyslexiu.

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm

Aké odlišnosti má dieťa s Aspergerovým syndrómom.