Čo Vám ponúkame

Táto stránka je adresovaná rodičom, ktorých deti majú poruchy učenia, alebo iné problémy v učení a oni im chcú pomôcť. Je určená aj deťom, ktoré potrebujú posilniť a rozvinúť svoje schopnosti. Nájdete tu videá, ktoré vysvetľujú jednotlivé témy alebo návody, akým spôsobom sa učiť. Základom tejto metódy je neustále štúdium metód a didaktík, ktoré sa používajú vo svete pri poruchách učenia a ich aplikácia na slovenské pomery.

Poradňa so špeciálnym pedagógom

Dohodnite si videohovor so špeciálnou pedagogičkou, ktorá sa bude venovať Vám aj vašim deťom.

Články

Články a informácie ohľadom porúch učenia, ADHD a Aspergerovho syndrómu.

Vzdelávací program

Užitočné informácie ohľadom školskej integrácie a individuálneho vzdelávacieho programu.

Videonávody

Videá a videonávody na jednotlivé témy.

Potrebujete viac informácií?

Napíšte nám a dohodnite si videohovor so špeciálnou pedagogičkou

Kontaktuje nás

Online kurzy

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm

Čo je to Aspergerov syndróm. Aké osobitosti majú ľudia s týmto syndrómom.

Myslenie dyslektika

Myslenie dyslektika

Akým spôsobom rozmýšľa človek s dyslexiou a čo je pre neho charakteristické.

Pracovná pamäť

Pracovná pamäť

Akým spôsobom funguje pracová pamäť a čo sa deje, keď je oslabená.

Dysortografia

Dysortografia

Čo je dysortografia. Ako sa prejavuje. Akým spôsobom sa učiť pravopis.

Poruchy učenia

Pracovné listy na stiahnutie - matematika.

Pomôcka pri zapisovaní a čítaní čísel do milión. Pre žiakov s dyskalkúliou a dyslexiou.

Viac

Nová definícia dyskalkúlie.

V Škótsku vznikla v roku 2022 pre potreby praxe nová definícia dyskalkúlie.

Viac
Zuzana

Kto som

Volám sa Mgr. Zuzana Gahérová.

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ.  Deväť rokov pracujem s deťmi s poruchami učenia, ale aj s poruchami  pozornosti a Aspergerovým syndrómom.

Rozvíjam špeciálne metodiky pre dyslexiu, dysortografiu a dyskalkúliu.

Som autorkou pracovných zošitov zameraných na čítanie a prácu s textom - Čítajme s porozumením, Lesné tajomstvá.

Napíšte nám

Potrebujete radu a pomoc? Napíšte nám a my Vás budeme kontaktovať. Je potrebné vyplniť nasledujúce údaje. Napíšte aký problém má Vaše dieťa. Skúste nám dať čo najviac informácii o probléme, aby sme Vám mohli poradiť.