Téma: Matematika

Pracovné listy- malá násobilka

Pracovné listy- malá násobilka

Pracovné listy na stiahnutie. Zameriavajú sa precvičenie malej násobilky.

O koľko viac, o koľko menej

O koľko viac, o koľko menej

Porovnávanie množstiev predmetov. O koľko je ich viac, alebo menej.

Rozklad čísel

Rozklad čísel

Ako sa rozkladajú čísla.

Porovnávanie čísel pomocou znakov

Porovnávanie čísel pomocou znakov

Ako sa používajú znaky väčší, menší a rovná sa.

Radové číslovky

Radové číslovky

Čo sú to radové číslovky a ako sa zapisujú.

Párne a nepárne čísla

Párne a nepárne čísla

Podľa čoho rozlišujeme párne a nepárne čísla.

Matematika - sčítanie

Matematika - sčítanie

Čo znamená sčítanie. Čo znamená znamienko plus. Vysvetlenie sčítania na slovných úlohách.

Odčítanie - slovné úlohy

Odčítanie - slovné úlohy

Čo znamená odčítavať. Vysvetlenie na slovných úlohách.

Číselná os

Číselná os

Ako sa orientujeme na číselnej osi.

Čo je dyskalkúlia?

Čo je dyskalkúlia?

Ako sa prejavuje dyskalkúlia a akým spôsobom sa dá napraviť.