Odčítanie - slovné úlohy

Čo znamená odčítavať. Vysvetlenie na slovných úlohách.