Téma: Dyslexia

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy - čítanie.

Pracovné listy - čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

 Krátke bájky.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Vystrihovanie a skladanie. 

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy pre deti s dyslexiou.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením. Čítame rozprávky.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie. Zameriavajú sa prácu s textom a skladanie príbehu z viet. Jedmotlivé vety sa rozstrihajú a usporiadajú sa do príbehu. 

Dnes už vieme viac

Dnes už vieme viac

Ako si spomína na svoje problémy s učením detský lekár.

Zlý žiak, úspešný umelec.

Zlý žiak, úspešný umelec.

Prečo sa stal Anthony Hopkins hercom.