Pracovné listy - čítanie.

Pracovné listy - čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

 Krátke bájky.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Vystrihovanie a skladanie. 

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Náprava dyskalkúlie

Náprava dyskalkúlie

Špeciálna metodika matematiky pre dyskalkulikov.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy pre deti s dyslexiou.

Prečo veľa detí s dyskalkúliou nedostane správnu diagnózu?

Prečo veľa detí s dyskalkúliou nedostane správnu diagnózu?

Problém s dyskalkúliou a jej formálnou diagnostikou.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením. Čítame rozprávky.

Poruchy, ktoré sú zodpovedné za symptómy ADHD.

Poruchy, ktoré sú zodpovedné za symptómy ADHD.

Ako sa poruchy zraku a sluchu zamieňajú za ADHD.

Stojí za rozptýlenou pozornosťou ADHD alebo iná diagnóza?

Stojí za rozptýlenou pozornosťou ADHD alebo iná diagnóza?

Nový  pohľad na diagnózu ADHD.