Poruchy, ktoré sú zodpovedné za symptómy ADHD.

Ako sa poruchy zraku a sluchu zamieňajú za ADHD.


„Dieťa v škole je nesústredené, impulzívne, vyrušuje spolužiakov. Myslím, že má ADHD,“ zaznie  výrok učiteľa.

Ale je naozaj nesústredené, pretože má ADHD, alebo môže byť za tým aj iný problém? Napríklad problém so zrakom. Nediagnostikované a neliečené poruchy zraku môžu u detí zapríčiňovať nedostatočnú sústredenosť, rozptýlenosť pozornosti a impulzívnosť. Tieto symptómy sa obyčajne diagnostikujú ako ADHD. Deti by mali pravidelne absolvovať vyšetrenie u očného lekára, aby sa zistilo, či je ich zrak v poriadku. Ak dieťa nedovidí na tabuľu, je krátkozraké, nedokáže plniť zadané úlohy. Tento problém sa koriguje okuliarmi pomerne ľahko. Porucha „zbiehavosti očí“ sa zisťuje pomerne ťažšie ako krátkozrakosť. Keď sa má dieťa sústrediť na úlohy v krátkej vzdialenosti, napríklad na čítanie a písanie, má problém udržať oči pohromade. Dieťa s touto zrakovou poruchou môže mať problém s čítaním a písaním. Z dôvodu namáhania očí má sklon stratiť kontrolu nad pohybom očí.   Tu je potrebné zisťovať, či dieťa dobre vidí slová na strane.

Ak si dieťa nadmerne namáha zrak, môže to u neho znižovať pozornosť na vyučovaní. Dieťa môže byť rozptýlené, sústredí sa len na krátky čas, vrtí sa, nedáva pozor, nedokončuje úlohy, robí chyby z nepozornosti. Potrebuje si oddýchnuť od námahy, preto sa pozerá z okna, rozpráva sa so spolužiakmi alebo ide na záchod. Tieto prejavy poruchy pozornosti a hyperaktivity sú potom nesprávne diagnostikované ako ADHD. Ak sa však bude liečiť pravá príčina, teda poruchy zraku, symptómy nepozornosti a hyperaktivity vymiznú. V prípade krátkozrakosti lekár dieťaťu predpíše okuliare.

 

Podobne aj problémy so sluchom môžu spôsobovať nepozornosť a impulzívnosť.

Problém so sluchom sa u detí zisťuje ťažšie. Je to spôsobené tým, že si ho neuvedomujú. Pri zisťovaní problémov so sluchom je dôležité sa pýtať: „ Počuješ dobre čo hovorí učiteľka?“

Nezistené poškodenie sluchu u detí má za následok zaostávanie v škole a problémy v správaní. Aj deti s minimálnym poškodením sluchu majú viac problémov so správaním ako ich rovesníci. Deti, ktoré dobre nepočujú, sa musia viac sústrediť na počúvanie. Ľahšie sa nechajú vyrušiť zvukmi z okolia. Môže to viesť k vyrušovaniu na vyučovaní a to sa pripisuje ADHD. Môžu mať problém s porozumením slov, najmä ak je v počuť v pozadí hudbu, vravu, alebo iný hluk.  Niektoré zvuky počujú ako tlmené. Ľudia s poruchou sluchu majú problém rozumieť telefonickým alebo skype hovorom. Častejšie žiadajú aby komunikujúci hovoril hlasnejšie, alebo aby zopakoval vety.

Včasné diagnostikovanie poruchy sluchu je u detí veľmi dôležité, pretože poškodený sluch vedie k oneskoreniu ich vývoja v sociálnej oblasti. Poruchy sluchu deťom bránia rozvoju vo verbálnej oblasti: slovnej zásobe, konštrukcii viet. Sú aj príčinou zhoršených študijných výsledkov. Dieťa s poruchou sluchu  sa  vyhýba spoločnosti detí, pretože im dobre nerozumie a nechce byť predmetom výsmechu.

Aj v prípade porúch sluchu sa symptómy nepozornosti, impulzívnosti a rozptýlenej pozornosti môžu pripisovať ADHD. Avšak tieto symptómy sa stratia ak sa bude liečiť porucha sluchu.