Téma: Dysortografia

Dnes už vieme viac

Dnes už vieme viac

Ako si spomína na svoje problémy s učením detský lekár.

Dysortografia

Dysortografia

Čo je dysortografia. Ako sa prejavuje. Akým spôsobom sa učiť pravopis.

Prvý príbeh

Prvý príbeh

Ako sa nevzdávať. Od problémov, strachu a posmeškov k úspechu.

 

Ako pomôcť .

Ako pomôcť .

Akými spôsobmi môžeš pomôcť dieťaťu s poruchou učenia.

Dysortografia

Dysortografia

Aké chyby pri písaní robí človek s dysortografiou.