Ako pomôcť .

Akými spôsobmi môžeš pomôcť dieťaťu s poruchou učenia.


Ako môžeš pomôcť svojmu synovi alebo dcére s poruchou učenia?

V prvom rade tak, že najprv ty sám prijmeš jeho ťažkosti v učení. Keď pochopíš, že chyby, ktoré robí pri písaní, čítaní a počítaní nerobí preto, že je lenivý, alebo málo snaživý, ale preto, že to vyplýva z jeho dyslexie alebo inej poruchy, už si spravil polovicu práce.

Druhá vec, ktorá mu pomôže je, že budeš veriť v jeho schopnosti a nebudeš ho podceňovať.

Myšlienky, očakávania, súdy a predsudky, ktoré často majú rodičia a učitelia, ovplyvňujú správanie aj výsledky detí. Či už v dobrom alebo v negatívnom. Keď rodičia a učitelia veria, že dieťa je menej nadané a správajú sa k nemu nevedomky iným spôsobom ako k druhým deťom, tak ho ovplyvňujú a zanedlho sa dieťa začne správať podľa ich očakávaní. Ak povie učiteľ alebo rodič dieťaťu, nemáš na to aby si sa naučil matematiku, tak ono tomu uverí a začína sa preň bludný kruh. Dieťa sa stane takým, akého si ho učiteľ alebo rodič predstavuje.

Ale ak mu rodičia veria a povzbudzujú ho, že to dokáže, dieťa si začne veriť a výsledky prídu.

Veľmi dôležité je oceniť aj snahu dieťaťa, nielen výsledky. Čo keď sa poctivo pripravovalo na písomku, ale nakoniec aj tak dostalo zlú známku? Nemusíš brať zlú známku do úvahy, môžeš ho aj tak pochváliť za snahu. Pre takéto deti je škola masaker, pretože ich výsledky sú často neúmerné ich snahe, ktorú vynaložili. A preto aj trpia psychicky, trpí ich sebavedomie a môže to viesť k rôznym telesným bolestiam.

Po tretie - je dôležité, aby si bol rodič vedomý svojej role a stále hľadal produktívny dialóg so školou. Aby si to mohol robiť, musíš byť pripravený. Takže základom je naštudovať si veci, čo sa týkajú individuálneho vzdelávacieho programu a dokumentov ktoré s ním súvisia.

Po štvrté, môžeš mu venovať svoj čas tak, že mu pomôžeš pri učení. Deti s dyslexiou, dysortografiou, dyskalkúliou sa neučia takým spôsobom, ako väčšina ľudí. Nechci od neho aby sa učilo veci tak, ako si sa kedysi učil ty. V jeho prípade to vôbec nezaberá. Tým, že má iný spôsob myslenia, učí sa spôsobom jemu vlastným. Je potrebné učivo rozdeliť do malých krokov a potom ho vysvetľovať veľmi obrazným a konkrétnym spôsobom.