Náprava dyskalkúlie

Špeciálna metodika matematiky pre dyskalkulikov.


Žiak s poruchou aritmetických schopností, dyskalkúliou, má problém na hodinách matematiky. Bežnou metodikou a vysvetľovaním jej nedokáže porozumieť. Aj z toho dôvodu klasické doučovanie takýmto žiakom nepomáha. Ich myslenie funguje v jednotkovej sústave a preto potrebujú nové nastavenie na desiatkovú sústavu.

Predstavme si to, akoby sme mali preprogramovať ich softvér na desiatkovú sústavu. Cieľom je, aby prestali počítať po jednom, aby už nemuseli počítať na prstoch, aby si utvorili predstavu čísla ako počtu. Predstava čísla sa utvára cez obrazy. Metodika nápravy spočíva v tom, že sa využívajú obrazy čísel. Prostredníctvom zrakového vnímania obrazov a prostredníctvom reči si žiak postupne utvára pojem čísla. Pracuje sa vždy s konkrétnym materiálom, ako sú kartičky s bodkovými vzormi, žetóny, tabuľky do ktorých sa vkladajú koráliky. Prostredníctvom práce s pomôckami si žiak utvára matematické predstavy. Vždy sa najprv pracuje s konkrétnym materiálom.

Metodika je rozdelená na viac fáz ( napríklad utvorenie predstavy čísel do desať, utvorenie predstavy desiatkovej sústavy, jednotlivé operácie, zlomky atď). Každej fáze sa venuje dostatočný čas a je potrebný každodenný tréning. Tým, že žiak každý deň pracuje s konkrétnymi pomôckami a hrá hry, utvárajú sa mu v mozgu nové spojenia. Stačí ak denne pracuje 15-20 minút. Zásadné je získať si pre spoluprácu...

Tento obsah je len pre registrovaných

Bezplatná registrácia

Registrácia je pre Vás úplne zdarma

Obsah pre členov

Po bezplatnej registrácii získavate automaticky prístup ku celému obsahu pre členov.

Zaregistrovať sa


ak už máte účet, môžete sa prihlásiť

Prihlásiť sa
services.png