Čo je dyskalkúlia?

Ako sa prejavuje dyskalkúlia a akým spôsobom sa dá napraviť.