Matematika - sčítanie

Čo znamená sčítanie. Čo znamená znamienko plus. Vysvetlenie sčítania na slovných úlohách.