O koľko viac, o koľko menej

Porovnávanie množstiev predmetov. O koľko je ich viac, alebo menej.