Porovnávanie čísel pomocou znakov

Ako sa používajú znaky väčší, menší a rovná sa.