Pracovná pamäť

Akým spôsobom funguje pracová pamäť a čo sa deje, keď je oslabená.