Téma: video

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm

Čo je to Aspergerov syndróm. Aké osobitosti majú ľudia s týmto syndrómom.

Myslenie dyslektika

Myslenie dyslektika

Akým spôsobom rozmýšľa človek s dyslexiou a čo je pre neho charakteristické.

Pracovná pamäť

Pracovná pamäť

Akým spôsobom funguje pracová pamäť a čo sa deje, keď je oslabená.

Dysortografia

Dysortografia

Čo je dysortografia. Ako sa prejavuje. Akým spôsobom sa učiť pravopis.

Cvičenia pri dyslexii

Cvičenia pri dyslexii

Aké cvičenia môžeme robiť s dieťaťom, ktoré má dyslexiu, aby sa zlepšilo v čítaní.

Dyslexia

Dyslexia

Ako rozpoznám, či má moje dieťa dyslexiu? Príznaky ktoré poukazujú na dyslexiu.

O koľko viac, o koľko menej

O koľko viac, o koľko menej

Porovnávanie množstiev predmetov. O koľko je ich viac, alebo menej.

Rozklad čísel

Rozklad čísel

Ako sa rozkladajú čísla.

Porovnávanie čísel pomocou znakov

Porovnávanie čísel pomocou znakov

Ako sa používajú znaky väčší, menší a rovná sa.

Radové číslovky

Radové číslovky

Čo sú to radové číslovky a ako sa zapisujú.