Myslenie dyslektika

Akým spôsobom rozmýšľa človek s dyslexiou a čo je pre neho charakteristické.