Cvičenia pri dyslexii

Aké cvičenia môžeme robiť s dieťaťom, ktoré má dyslexiu, aby sa zlepšilo v čítaní.