Téma: Poruchy učenia

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Náprava dyskalkúlie

Náprava dyskalkúlie

Špeciálna metodika matematiky pre dyskalkulikov.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy pre deti s dyslexiou.

Prečo veľa detí s dyskalkúliou nedostane správnu diagnózu?

Prečo veľa detí s dyskalkúliou nedostane správnu diagnózu?

Problém s dyskalkúliou a jej formálnou diagnostikou.

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy- matematika

Zápis čísel do milión. 

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením. Čítame rozprávky.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie. Zameriavajú sa prácu s textom a skladanie príbehu z viet. Jedmotlivé vety sa rozstrihajú a usporiadajú sa do príbehu. 

Pracovné listy - matematika

Pracovné listy - matematika

Pracovné listy z matematiky zamerané na zápis päťciferných čísel.

Dnes už vieme viac

Dnes už vieme viac

Ako si spomína na svoje problémy s učením detský lekár.

Zlý žiak, úspešný umelec.

Zlý žiak, úspešný umelec.

Prečo sa stal Anthony Hopkins hercom.