Nová definícia dyskalkúlie.

V Škótsku vznikla v roku 2022 pre potreby praxe nová definícia dyskalkúlie.


 

ŠKÓTSKA DEFINÍCIA DYSKALKÚLIE Z ROKU 2022

 

Dyskalkúlia je neurovývinový rozdiel v učení, ktorý sa môže vyskytovať spolu s celým radom iných špecifických vzdelávacích potrieb. Dyskalkúliu možno opísať ako špecifickú ťažkosť s pochopením počtu a číselných procesov, ktorá pretrváva napriek poskytovaniu vhodnej výučby. Odlišuje sa od iných problémov spojených s počítaním a matematikou . 

Je to pretrvávajúca neschopnosť porozumieť číselným faktom, alebo získať číselné fakty z pamäti.

Používanie nedostatočne vyvinutých postupov a procesov.

Závažné ťažkosti v porozumení číslam.

Ťažkosti sa môžu vzťahovať na:

 • okamžité rozpoznanie množstva bez počítania
 • odhad
 • usporiadanie, postupnosť a smerovosť 
 • rozpoznanie a pochopenie číselných symbolov
 • ako spolu čísla a množstvá súvisia v ich reprezentácii
 • učenie sa a vybavovanie si základných matematických faktov a procesov.
 • uplatňovanie číselných zručností pri riešení problémov.
 • každodenné úlohy zahŕňajúce počítanie- peniaze a hodiny
 • krátkodobá a pracovná pamäť

 

Tieto dyskalkulické ťažkosti často neodrážajú kognitívne schopnosti jednotlivca. Nie sú typické pre výkon v iných oblastiach a nemožno ich pripísať iným faktorom, napríklad medzerám  v učení, vývojovým, genetickým a neurovývinovým rozdielom, ktoré zahŕňajú autizmus, dyslexiu a problémy s pozornosťou. Vplyv dyskalkúlie ako problému pri učení sa líši v závislosti od vzdelávacieho a vyučovacieho prostredia. Dyskalkúlia existuje vo všetkých kultúrach a naprieč rozsahom schopností a sociálno-ekonomického zázemia.

Žiaci s dyskalkúliou môžu napredovať  v matematike, ale napredujú iným tempom. Dyskalkúlia je pravdepodobne genetický, celoživotný, neurovývinový rozdiel. Ak je dyskalkúlia neidentifikovaná, môže mať za následok úzkosť z matematiky, nízke sebavedomie, vysoký stres, atypické správanie a nízky úspech.

Študenti s dyskalkúliou budú napredovať, keď budú včas a správne diagnostikovaní. Ak sa im poskytne podpora šitá na mieru, napríklad používanie špecifických materiálov a vizuálne znázornenia pri výučbe matematiky. Efektívne, inkluzívne učenie a pedagogické prístupy.

To by malo viesť k úspešným študentom, sebavedomým a aktívnym jednotlivcom  aj zodpovedným občanom.

 

V preklade to znamená:

 • okamžité rozpoznanie množstva bez počítania
 • odhad
 • usporiadanie, postupnosť a smerovosť 
 • rozpoznanie a pochopenie číselných symbolov
 • ako spolu čísla a množstvá súvisia v ich reprezentácii
 • učenie sa a vybavovanie si základných matematických faktov a procesov.
 • uplatňovanie číselných zručností pri riešení problémov.
 • každodenné úlohy zahŕňajúce počítanie- peniaze a hodiny
 • krátkodobá a pracovná pamäť