Čo spôsobuje Aspergerov syndróm ?

Príčiny vzniku Aspergerovho syndrómu.


 

 Zistili sa tri možné faktory, ktoré zapríčiňujú AS a autizmus. Prvým faktorom je dedičnosť.

V rodinách sa vyskytujú osoby s podobnými prejavmi , predovšetkým  príbuzní prvého a druhého stupňa.  V niektorých rodinách sa objavuje viac detí s AS alebo autizmom. Sú rodiny v ktorých má AS niekoľko generácii.

Druhým faktorom sú pôrodné komplikácie. Tretím faktorom sú infekcie, ktoré zasahujú mozgové tkanivo počas tehotenstva alebo krátko po pôrode.

Všetky príčiny vzniku ešte nie sú známe.

Problém s diagnostikou AS

Pri Aspergerovom syndróme zväčša rodičia dlho čakajú na správnu diagnózu. Dieťaťu často krát mylne diagnostikujú poruchu správania, alebo poruchu pozornosti a hyperaktivitu, prípadne ho považujú za nevychované.  Kým sa rodičia dopracujú k správnej diagnóze dieťaťa, niekedy to trvá viac rokov. Často je dieťa diagnostikované až v puberte, kedy už má rozvinuté psychické problémy ako depresiu, alebo úzkostnú poruchu.

Rodič je hlavná osoba, ktorá pozná svoje dieťa a ak má dostatok informácii o diagnóze AS , môže u svojho dieťaťa príznaky AS rozpoznať.