Dysgrafia

Ako sa prejavuje dysgrafia.


 

Je to neschopnosť naučiť sa úhľadne písať. Dieťa nevie správne napodobniť tvary písmen. Nesprávne na seba nadväzuje písmená. Písmo je roztrasené, kostrbaté. Viackrát prepisuje písmená. Väčšinou píše veľmi pomaly a na písanie musí vynaložiť veľké úsilie. Kŕčovito drží pero. Má problém s organizáciou písma a poriadkom na papieri. Taktiež má problém s jemnou motorikou. Chýba mu automatizácia oko- myseľ- ruka. Tieto deti mávajú ťažkosti aj pri rysovaní a kreslení. 

Odpisovanie z tabule je pre dysgrafika veľmi namáhavé. Často nevie po sebe prečítať poznámky, ktoré odpísal.. Treba brať ohľad na jeho schopnosti. Poznámky si môže odfotiť z tabule. Môže písať na počítači, ak je to pre neho ľahšie.