Matematika - sčítanie

Matematika - sčítanie

Čo znamená sčítanie. Čo znamená znamienko plus. Vysvetlenie sčítania na slovných úlohách.

Odčítanie - slovné úlohy

Odčítanie - slovné úlohy

Čo znamená odčítavať. Vysvetlenie na slovných úlohách.

Číselná os

Číselná os

Ako sa orientujeme na číselnej osi.

Čo je dyskalkúlia?

Čo je dyskalkúlia?

Ako sa prejavuje dyskalkúlia a akým spôsobom sa dá napraviť.

Dyskalkúlia

Dyskalkúlia

Ako spoznáme, že dieťa má dyskalkúliu.

Čo je dyslexia ?

Čo je dyslexia ?

Dyslexia je odlišný spôsob myslenia.