Dospievanie a Aspergerov syndróm.

Aké problémy mávajú dospievajúci s Aspergerovým syndrómom..


Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami

Aspergerov syndróm postihuje viac chlapcov ako dievčatá. U dievčat sa prejavuje menej nápadne, preto vo veľa prípadoch ani nebýva diagnostikovaný. Chlapci majú väčšie problémy v sociálnom kontakte, sklony k agresivite a neposlušnosti. Dievčatá sú lepšie v sociálnom kontakte. Ľahšie si odpozorujú a napodobňujú správanie druhých. Ich správanie však nie je spontánne. Svoje koníčky a záľuby neprežívajú tak intenzívne ako chlapci. Skôr sa izolujú od druhých do svojho sveta fantázie. V škole nevyrušujú ani nehnevajú. Dá sa povedať, že vo svojej osamelosti ticho trpia. V dospievaní aj naďalej uprednostňujú fantazijnú hru, tak ako na prvom stupni ZŠ. Preto pôsobia nezrelým dojmom. Kamarátky sa im vzďaľujú, lebo už majú iné, dospelejšie záujmy.

Úzkosti , depresie a dospievanie

V dospievaní sa u mladých ľudí s AS zvyšuje stres. Zdrojom stresu je sociálny kontakt.To, že sa musia s druhými rozprávať, že musia fungovať napríklad v škole, v nich vyvoláva úzkosť. Tá sa môže vystupňovať až do paniky. Jedinec si úzkosť si znižuje tým, že sa venuje svojim záujmom. Čím väčšiu úzkosť prežíva, tým viac sa nechá pohltiť svojím koníčkom a trvá na svojich rituáloch a rutinách. V stave úzkosti dochádza k zvýrazneniu zvláštnych prejavov AS. V dospievaní trpí aj depresiami, pretože by sa chcel stať súčasťou skupiny rovesníkov, ale nedokáže to. Cíti sa osamelý a sociálne izolovaný. Prichádzajú mu na myseľ aj myšlienky na samovraždu. V tomto období mnohí dospievajúci s AS potrebujú psychiatrickú liečbu. Puberta u nich začína ustupovať až po dvadsiatom roku. Oproti bežným mladým ľuďom dospievajú neskôr.