Aspergerov syndróm

Aké odlišnosti má dieťa s Aspergerovým syndrómom.


 

Možno ste sa stretli s človekom, čo poznal všetky názvy vlakov a vedel naspamäť cestovné poriadky. Alebo s človekom, ktorého fascinovali čísla a počítanie natoľko, že všetko prepočítaval, odpočítaval a násobil. Rozprával stále o číslach, keď to bolo vhodné aj nevhodné.

A napadlo vás, že takto zanietené dieťa alebo dospelý by mohol mať AS, teda Aspergerov syndróm?  

Aspergerov syndróm patrí do porúch autistického spektra.

Medzi hlavné príznaky Aspergerovho syndrómu /AS/ patrí:

  Narušené sociálne správanie.

Dieťa sa nezapája do hry s druhými deťmi. Rado sa hrá samé a ani nezapadá medzi ostaných. Uprednostňuje spoločnosť dospelých alebo malých detí. Takéto dieťa nemá veľa kamarátov. Nevie si ich získať ani udržať.

Nepísané pravidlá správania si dieťa s AS neuvedomuje. Rozpráva alebo robí veci, ktoré druhých urážajú, ale neuvedomuje si to. Napríklad má netaktné a nevhodné poznámky, hoci môžu byť pravdivé. Pôsobí dojmom nevychovaného dieťaťa.

Nevie dobre odčítavať emócie z tvárí ľudí. Je z nich zmätené. Takisto nevie presne vyjadriť svoje emócie. 

Zvláštnosti v rečovom prejave.

U polovičky detí s AS dochádza k neskoršiemu vývinu reči, ale v piatich rokoch väčšina detí už hovorí plynule.

Dieťa alebo dospelý s AS začína komunikáciu na danú situáciu nevhodne, porušuje spoločenské normy a potom začne dlhý monológ a nenechá sa zastaviť. Komunikačného partnera si nevšíma. Väčšinou sa s druhými rozpráva o svojich záujmoch a predvedie encyklopedické vedomosti. Keď sa má s druhými rozprávať o bežných témach, je zmätené a nevie sa vhodne zapojiť do rozhovoru. Pri komunikácii neudržiava očný kontakt. Má zvláštnu intonáciu hlasu. Rozpráva spisovne a dôsledne ako chodiaca kniha.

Doslovne chápe všetko, aj vtipy. Nerozumie skrytému významu alebo obraznému vyjadreniu, sarkazmu alebo irónii. Dieťa má problém odhaliť aj to, keď mu niekto klame.

Keď sa deti hrajú a sú prezlečené za rozprávkových hrdinov, dieťa s AS nechápe, prečo si menia mená a správajú sa inak.

Dieťa s AS sa rozpráva samé so sebou a niektorí dospelí s AS pohybujú perami, keď nad niečím rozmýšľajú. Má problém sústrediť sa na hlas jedného človeka, keď v blízkosti rozpráva viac ľudí naraz. Tieto hlasy mu začnú všetky splývať dokopy. To sa deje najmä cez prestávky v škole.

Záujmy a rituály.

Pre dieťa s AS je okolitý svet ťažko zrozumiteľný a zapojenie sa do spoločnosti stresujúce, preto hľadá relax vo svojich koníčkoch. Najprv je to zberateľská činnosť, vytvára si rôzne zbierky od kamienkov až po elektroniku. Neskôr začne zbierať informácie napríklad o dinosauroch, plazoch, lokomotívach a vlakoch, autách a počítačoch. O danú tému sa intenzívne zaujíma, zisťuje si mnohé informácie a pýta sa príbuzných. Nakoniec má v danej oblasti encyklopedické vedomosti a vie mnohé podrobnosti. Jeho záujmy sa menia, avšak nekráča s módou, ani sa neriadi vrstovníkmi.

Nemá rado zmenu. Je citlivé aj na malé zmeny v zabehnutých činnostiach. Dokážu ho vyviesť z miery.

Do každodennej činnosti si dieťa zavádza rituály. Zoraďuje predmety alebo hračky, symetricky ich usporadúva, má presne vymedzené cestičky, po ktorých chodí.

Tieto činnosti mu vnášajú poriadok do jeho sveta. Čím viac je dieťa s AS vystresované a úzkostné z nárokov, ktoré na neho kladie spoločnosť, tým viac sa utieka k svojim záľubám a nástojí na dodržiavaní svojich rituálov.

Pohybová neobratnosť

Väčšina detí aj dospelých s AS má problémy s pohybovou koordináciou.

Ich chôdza alebo beh pôsobí ťažkopádne. Dieťa má problém s chytaním a hádzaním lopty. Má problém s rovnováhou, takže sa nevie naučiť bicyklovať. Taktiež aj manuálne zručnosti môže mať slabé, čo sa prejaví pri obliekaní, zaväzovaní šnúrok a obúvaní. Písmo a rukopis má neúhľadné a ťažko čitateľné.

U mnohých detí s AS sú prítomné tiky, rýchle mrkanie, krčenie ramenami, trhavé pohyby hlavou, rukami alebo nohami.

Myslenie, učenie, pamäť a predstavivosť

Dieťa má veľmi dobrú zrakovú pamäť aj dlhodobú pamäť. Pamätá si na mnohé podrobnosti aj spred viacerých rokov. Niektoré deti majú aj fotografickú pamäť, takže si pamätajú celé stránky z kníh.

Myslenie u dieťaťa s AS je nepružné, má nalinajkovaný spôsob uvažovania, ktorý nemení. Nedokáže sa prispôsobiť zmene. Stále používa ten istý spôsob riešenia problémov. Tak isto sa nevie poučiť zo svojich chýb a ani z ich dôsledkov. Nevie si priznať svoje zlyhanie. Zlyhania, pochybenia a toho, že bude vyzerať ako hlupák, sa veľmi bojí.

Mnohé deti  majú problémy s dyslexiou, dyskalkúliou, dysortografiou alebo dysgrafiou. Iné zase veľmi dobre čítajú, ale slová si nevedia spájať do súvislostí, takže majú problém s pochopením čítaného textu. Stáva sa, že pri riešení matematických úloh používajú deti neštandardné a zložité postupy. Zdá sa, že majú iný spôsob myslenia a riešenia problémov.

Premýšľajú omnoho viac v zrakových predstavách ako v slovách. Predstavujú si myšlienky ako obrazy a v mysli si ich prehrávajú a dotvárajú. Taktiež majú aj veľký zmysel pre detaily. Tento spôsob myslenia je cenný v umení, vede, technike a architektúre.

Citlivosť zmyslov

Asi štyridsať percent detí s AS trpí na precitlivenosť zmyslov. Dieťa má zasiahnutý jeden alebo viac zmyslov a bežné podnety, či už zvuky alebo dotyky, vníma ako neúnosne silné. A keď sa objavia, vyvolávajú v ňom veľkú úzkosť a paniku.

U každého je to iné. Môže to byť precitlivenosť na zvuky. Napríklad na zvuk vŕtačky, štekot psa, hluk mixéra, vysávača, hluk v nákupnom centre.

Citlivosť na dotyk. Vadí mu dotyk na hlave , na rukách a dlaniach. Vadí mu dotyk oblečenia na koži, preto nechce nosiť určité druhy tričiek, pančúch a nohavíc.

Citlivosť na chuť jedla. Dieťa si vyberie iba pár pokrmov a iné odmieta.

Citlivosť na zrakové podnety. Vadia mu určité osvetlenia a farby.

Citlivosť na pachy.

Citlivosť na teplotu. Vypije horúci nápoj  bez toho, že by to cítilo. V zime chodí slabo oblečené a v lete sa naoblieka.

Citlivosť na bolesť. Má bolesti a pritom ich necíti, iba sa cíti nepohodlne.