Myslenie dyslektika

Myslenie dyslektika

Akým spôsobom rozmýšľa človek s dyslexiou a čo je pre neho charakteristické.

Pracovná pamäť

Pracovná pamäť

Akým spôsobom funguje pracová pamäť a čo sa deje, keď je oslabená.

Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy ako efektívna študijná metóda.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie. Zameriavajú sa na skladanie príbehu a čítanie s porozumením.

Dysortografia

Dysortografia

Čo je dysortografia. Ako sa prejavuje. Akým spôsobom sa učiť pravopis.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie. Zamerané na zlepšenie čítania a porozumenia čítanému.

Pracovné listy- malá násobilka

Pracovné listy- malá násobilka

Pracovné listy na stiahnutie. Zameriavajú sa precvičenie malej násobilky.

Počítačové a mobilové deti.

Počítačové a mobilové deti.

Prečo nenechať deti a adolescentov bezbreho sufrovať na internete a hrať sa na mobiloch. A ako im nastaviť pravidlá.

Cvičenia pri dyslexii

Cvičenia pri dyslexii

Aké cvičenia môžeme robiť s dieťaťom, ktoré má dyslexiu, aby sa zlepšilo v čítaní.

Dyslexia

Dyslexia

Ako rozpoznám, či má moje dieťa dyslexiu? Príznaky ktoré poukazujú na dyslexiu.