Počítačové a mobilové deti.

Prečo nenechať deti a adolescentov bezbreho sufrovať na internete a hrať sa na mobiloch. A ako im nastaviť pravidlá.


U detí sa mozog ešte len  vyvíja. Od narodenia do troch rokov sa vyvíja najrýchlejšie. Počas prvých troch rokov sa dieťa učí chodiť, rozvíja sa motorika rúk a nastáva rozvoj reči. Inteligencia sa u dieťaťa rozvíja prostredníctvom činnosti rúk  a manipulácie s predmetmi. V tomto období majú mobily, televízia a tablety najväčší negatívny vplyv na vývin detí, pretože mozog je najviac zraniteľný. Najmenšie deti by nemali  vôbec pozerať televíziu, hrať sa na tablete  alebo s mobilom. Výskumy ukázali, že malé deti, ktoré trávili čas pred obrazovkami alebo s mobilmi  zaostávajú v psychomotorickom  a v rečovom vývine.   

Staršie deti by mali používať digitálne médiá len pod kontrolou rodiča. Rodič rozhoduje, aké programy a hry sú vhodné a iba na určitý, obmedzený čas. Dlhé hodiny strávené pred obrazovkami negatívne ovplyvňujú pozornosť a prispievajú ku vzniku porúch pozornosti. Deti, ktoré boli závislé na počítačových hrách, sa neskôr ľahko stávajú závislými od hazardných hier.

U detí a dospievajúcich, ktorí trávia denne veľa času  s počítačmi a mobilmi, nedochádza k rozvoju komunikačných schopností. Majú problém vyjadrovať sa a zapojiť sa do konverzácie. V podstate nevedia, o čom by mali rozprávať. Nevedia rozpoznávať emócie z tvárí a nerozvíja sa u nich empatia.

Taktiež majú problémy s pamäťou. Nevedia si vybaviť z pamäti veci, ktoré sa naučili. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že nie je dôležité pamätať si informácie, keď si všetko môžeme nájsť na internete.

Desať až dvadsať percent dospievajúcich má psychické problémy spojené so závislosťou na internete, sociálnych sieťach a hrách. Mladí vylúčia zo svojho života reálnych priateľov a vymenia ich za priateľov na sociálnych sieťach. Na sociálnych sieťach vystupujú ako niekto, koho identita je odlišná, maskovaná. Dlhé hodiny, ktoré trávia vo virtuálnej realite spôsobujú, že nevedia rozlíšiť čo je reálne a čo virtuálne. Tieto skutočnosti podporujú vznik psychických porúch.

Zbystrite pozornosť, ak vidíte, že je váš adolescent celé dni zavretý vo svojej izbe, nevie sa odtrhnúť od počítača, nechodí von a nestretáva sa s kamarátmi. Nemá iné aktivity okrem hier a sociálnych sietí, má nutkavú potrebu hrať sa a surfovať po internete.

Týmto nechceme démonizovať digitálne médiá a internet. Je tam aj mnoho zaujímavých a poučných vecí pre deti a dospievajúcich, ktoré sa oplatí využívať. Avšak je dôležité, aby sa nestali otrokmi hier a internetu.

Čo robiť, keď dospievajúci sedí hodiny pred počítačom a hrá sa ?

Dôležité je nastaviť pravidlá a pri porušení vyvodiť dôsledky.

Napríklad, ak si spraví všetky povinnosti, môže sa presne hodinku hrať. Ak pravidlo poruší a bude sa hrať o 10 minút dlhšie, tak zajtra sa už nebude môcť hrať. Keď sa bude pre to hnevať a hundrať, nebude sa hrať ani pozajtra. Je dôležité stáť si za slovom a vyžadovať dodržiavanie pravidiel.