Individuálny vzdelávací program

Mám podozrenie na poruchu učenia, alebo Aspergerov syndróm.

Ako mám postupovať ?

Aký význam má individuálny vzdelávací program ? 


 

Individuálny vzdelávací program (IVP) je dohoda medzi školou a rodičmi, ktorá zabezpečuje tvojmu dieťaťu individuálny prístup. Individuálny znamená ušitý presne na jeho mieru. V IVP sa určuje, aké kompenzačné pomôcky môže používať, akým spôsobom bude skúšaný a hodnotený, stanovuje. aké špeciálne postupy sa majú na vyučovaní použiť. Učitelia sú zaviazaní IVP dodržiavať.

Ak je IVP rešpektovaný, tvoje dieťa  môže dosiahnuť lepšie študijné výsledky a mať zo školy menej stresu.

Často je to iba teória, pretože IVP sa nerealizuje. Tu začínajú diskusie medzi rodičmi a školou, pretože škola nedodržiava to, čo sa v  programe stanovilo.

Je dôležité, aby si si ako rodič bol vedomý svojej role, naštudoval si dokumenty a naučil sa potrebné veci, aby si mohol viesť produktívny dialóg so školou.

Dôležité je preštudovať si diagnostickú správu z poradne, predovšetkým odporúčania pre školu. Pri tvorbe IVP má právo aj rodič navrhnúť spôsoby, ako s dieťaťom pracovať. Počas roka sa robí vyhodnotenie IVP. Znamená to, že sa vyhodnocuje, ako sa s dieťaťom podľa tohto stanoveného programu pracovalo. Tu môžeš ako rodič navrhnúť zmeny, pretože ty svoje dieťa najlepšie poznáš a vieš, aké má problémy. Je dôležité komunikovať s učiteľmi, ak sa vyskytnú problémy. Ak máš v niečom pochybnosti, môžeš sa...

Tento obsah je len pre registrovaných

Bezplatná registrácia

Registrácia je pre Vás úplne zdarma

Obsah pre členov

Po bezplatnej registrácii získavate automaticky prístup ku celému obsahu pre členov.

Zaregistrovať sa


ak už máte účet, môžete sa prihlásiť

Prihlásiť sa
services.png