ADHD

Ako sa prejavuje porucha pozornosti a aktivity.

 


ADStHD  je porucha pozornosti  a aktivity.

Nižšie uvedené správanie sa musí opakovať aspoň po dobu šiestich mesiacov.

Z uvedeného zoznamu  príznakov správania musí byť prítomných aspoň 6 .

Musia sa vyskytovaťsúčastne v dvoch prostrediach , doma aj v škole.

 

Nepozornosť

 • Má problém udržať pozornosť pri plnení úloh.
 • Zdá sa, že keď s ním niekto hovorí, nepočúva.
 • Má ťažkosti zorganizovať si činnosti.
 • Pri úlohách sa nedrží pokynov.
 • Vyhýba sa úlohám, na ktoré je potrebné vynaložiť dlhšie duševné úsilie.
 • Stráca veci, je zábudlivý.
 • Ľahko ho vyrušia vonkajšie podnety.

 

Hyperaktivita- impulzívnosť

 • Neustále pohybuje rukami alebo nohami.
 • Vstáva z miesta v situáciách , keď má sedieť, veľa pobehuje.
 • Má ťažkosti potichu robiť aktivity.
 • Často je v pohybe, pobehuje aj v situáciách, kedy je to nevhodné.
 • Priveľa rozpráva.
 • Má problém počkať, kým príde na rad.
 • Pri rozhovore druhým skáče do reči.
 • Bez rozmýšľania vyhŕkne odpovede.