Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

 Krátke bájky.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Vystrihovanie a skladanie. 

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Náprava dyskalkúlie

Náprava dyskalkúlie

Špeciálna metodika matematiky pre dyskalkulikov.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy pre deti s dyslexiou.

Prečo veľa detí s dyskalkúliou nedostane správnu diagnózu?

Prečo veľa detí s dyskalkúliou nedostane správnu diagnózu?

Problém s dyskalkúliou a jej formálnou diagnostikou.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením. Čítame rozprávky.

Poruchy, ktoré sú zodpovedné za symptómy ADHD.

Poruchy, ktoré sú zodpovedné za symptómy ADHD.

Ako sa poruchy zraku a sluchu zamieňajú za ADHD.

Stojí za rozptýlenou pozornosťou ADHD alebo iná diagnóza?

Stojí za rozptýlenou pozornosťou ADHD alebo iná diagnóza?

Nový  pohľad na diagnózu ADHD.

Príbeh tretí

Príbeh tretí

Príbeh mamy, ktorá má syna s Aspergerovým syndrómom.