Téma: Dyskalkúlia

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy na stiahnutie -  matematika.

Pracovné listy na stiahnutie - matematika.

Pomôcka pri zapisovaní a čítaní čísel do milión. Pre žiakov s dyskalkúliou a dyslexiou.

Nová definícia dyskalkúlie.

Nová definícia dyskalkúlie.

V Škótsku vznikla v roku 2022 pre potreby praxe nová definícia dyskalkúlie.

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy na stiahnutie

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy na stiahnutie.

Náprava dyskalkúlie

Náprava dyskalkúlie

Špeciálna metodika matematiky pre dyskalkulikov.

Prečo veľa detí s dyskalkúliou nedostane správnu diagnózu?

Prečo veľa detí s dyskalkúliou nedostane správnu diagnózu?

Problém s dyskalkúliou a jej formálnou diagnostikou.

Pracovné listy - matematika

Pracovné listy - matematika

Pracovné listy z matematiky zamerané na zápis päťciferných čísel.

Pracovné listy- malá násobilka

Pracovné listy- malá násobilka

Pracovné listy na stiahnutie. Zameriavajú sa precvičenie malej násobilky.

Prvý príbeh

Prvý príbeh

Ako sa nevzdávať. Od problémov, strachu a posmeškov k úspechu.