Téma: Poruchy učenia

Tajomstvá slovenských hradov

Tajomstvá slovenských hradov

Pracovné listy na stiahnutie

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy na stiahnutie -  matematika.

Pracovné listy na stiahnutie - matematika.

Pomôcka pri zapisovaní a čítaní čísel do milión. Pre žiakov s dyskalkúliou a dyslexiou.

Nová definícia dyskalkúlie.

Nová definícia dyskalkúlie.

V Škótsku vznikla v roku 2022 pre potreby praxe nová definícia dyskalkúlie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy na stiahnutie

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy- matematika

Pracovné listy na stiahnutie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy- čítanie.

Pracovné listy na stiahnutie.