Stojí za rozptýlenou pozornosťou ADHD alebo iná diagnóza?

Nový  pohľad na diagnózu ADHD.


Doktor Richard Saul je americký lekár a výskumník. V sedemdesiatych rokoch začal robiť v niektorých školách prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, aké faktory negatívne vplývajú na učenie detí. Čo im bráni v učení. Pozoroval, že viac než jedno z piatich detí malo ťažkosti s udržaním pozornosti. V tom čase mal ešte konvenčný názor na poruchu pozornosti. Neskôr si otvoril odbornú ambulanciu, kde sa začal venovať pacientom s poruchami pozornosti. Zväčša to boli komplikované prípady. Venoval sa viac do hĺbky ich problémom a potvrdila sa mu jedna vec, ktorú predtým podvedome tušil:  symptómy, ktoré sa spájajú s ADHD sa dajú vysvetliť inými ochoreniami. U mnohých pacientov, ktorí prišli s poruchou ADHD sa potvrdili iné diagnózy. Keď začal liečiť to, čo považoval za primárnu diagnózu, symptómy poruchy pozornosti a hyperaktivity sa po nejakom čase stratili. To ho priviedlo k presvedčeniu, že ADHD nie je ochorenie, alebo diagnóza. Symptómy nepozornosti a impulzívnosti existujú,  avšak definíncia ADHD je zastaraná a prekonaná.

V poslednej dobe nárast diagnóz ADHD je veľký ako u nás, tak aj vo svete.  V Amerike dvom tretinám detí s touto diagnózou boli predpísané stimulanty. Narastá tam počet ľudí, ktorí vedome zneužívajú diagnózu ADHD, aby sa dostali ľahko k týmto liekom. Napríklad študenti, ktorí si chcú zlepšiť výkonnosť a známky v škole. Taktiež aj profesionáli, ktorí trávia dlhé hodiny v práci. Tak ako pri všetkých povzbudzujúcich prostriedkoch, aj pri stimulantoch na liečbu ADHD si človek postupne vybuduje toleranciu. Po čase potrebuje zvyšovať dávky, aby dosiahol rovnaký účinok. Hoci na krátky čas môžu ľuďom pomôcť, z dlhodobého hľadiska majú viacero škodlivých účinkov. Môže to byť zhoršená chuť do jedla, poruchy spánku, podráždenosť, úzkosť, alebo depresívna nálada. Doktor Saul je toho názoru, že keby sa stanovila pacientom hneď na začiatku správna diagnóza, vyhli by sa užívaniu stimulantov a všetkým negatívnym dôsledkom.

Podľa doktora Saula  sú ochorenia alebo poruchy, ktoré sú zodpovedné za  symptómy poruchy pozornosti a hyperaktivity nasledovné:

 • poruchy zraku
 • poruchy sluchu
 • poruchy spánku
 • poruchy učenia
 • poruchy nálady ( depresia, bipolárna porucha)
 • porucha zmyslového spracovania
 • zneužívanie látok (drogy, alkohol)
 • záchvatové ochorenia
 • obsedantno-kompulzívna porucha
 • schizofrénia
 • Aspergerov syndróm
 • Tourettov syndróm
 • fetálny alkoholový syndróm
 • syndróm fragilného chromozómu X
 • iné ochorenia alebo ťažkosti
 • nadanosť (v tomto prípade nejde o ochorenie)