Príbeh tretí

Príbeh mamy, ktorá má syna s Aspergerovým syndrómom.


     V tomto príbehu vás zoznámim s Paľkom, chlapcom s Aspergerovým syndrómom.

     Paľko má v súčasnosti devätnásť rokov. Prešiel si školským vzdelávaním a zažili sme rôzne pozitíva aj negatíva, ktoré súvisia s touto diagnózou. A to aj napriek tomu, že jeho miera autistického postihnutia nie je až taká veľká. Nič to nemení na tom, že už od škôlkárskych čias sa prejavoval veľmi introvertne, placho, so záujmom len na určité javy a činnosti. Popri navštevovaní bežnej základnej školy sa toto introvertné správanie obohatilo o nervozitu, ťažšiu spoluprácu so spolužiakmi a prudké reakcie na niektoré podnety. Nepodarilo sa Paľka včleniť do kolektívu, naučiť ho kamarátiť sa s rovesníkmi, ale ani sa nepodarilo naučiť bežné deti pomôcť a pochopiť Paľka. S pribúdajúcim vekom sa zvýrazňovala jeho dráždivosť na zvukové podnety, čo bolo aj dôvodom na jeho preloženie z bežnej strednej školy na odbornú školu pre deti s postihnutím. Až tu zažil pocit pomoci, spolupatričnosti. Samozrejme všetko v obmedzenej miere, ktorú limituje práve táto diagnóza – Aspergerov syndróm.

        Mňa, ako milujúceho rodiča trápilo, že sa Paľko nevie socializovať, teda stať sa súčasťou detských kolektívov a kamarátstiev. Až po prečítaní odbornej literatúry a zamyslením sa nad vnímaním sveta ľudí tejto diagnó...

Tento obsah je len pre registrovaných

Bezplatná registrácia

Registrácia je pre Vás úplne zdarma

Obsah pre členov

Po bezplatnej registrácii získavate automaticky prístup ku celému obsahu pre členov.

Zaregistrovať sa


ak už máte účet, môžete sa prihlásiť

Prihlásiť sa
services.png