Dyslexia ako dar.

Dvojitá zvláštnosť dyslexie.


Medzi známymi osobnosťami, ktoré sa preslávili v rôznych oblastiach umenia, hudby, vedy, literatúry alebo politiky, je veľa ľudí, ktorí mali dyslexiu. Spomeňme aspoň niekoľko príkladov – Michelangelo Buonarroti, Pablo Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, John Lennon, Piotr Čajkovskij, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Hans Christian Andersen, Agatha Christie, Mark Twain, Anthony Hopkins, Whoopi Goldberg, Jack Nicholson a mnohí ďalší...

V posledných rokoch veda skúma túto dvojnásobnú zvláštnosť. Na jednej strane dyslexia, problém s čítaním a písaním, na druhej strane talent v určitej oblasti. Talent, ktorý vedeli títo ľudia zúročiť.

Lebo ako povedal jeden známy vedec, talent je len malé percento úspechu, zvyšok je namáhavá práca a vytrvalosť.

Dyslektici patria v škole zvyčajne medzi tých posledných, ktorí sú na konci a nestačia držať tempo s ostatnými. Robia chyby pri čítaní a písaní. Mýlia sa a sú zvyknutí na neúspech. Keď chcú dosiahnuť dobrý výsledok, musia sa učiť viac ako bežné deti. To ich predurčuje k vytrvalosti a schopnosti nevzdávať sa pri neúspechoch. Preto sa často stáva, že hoci boli v škole poslední, v živote potom patria medzi prvých.

Druhá vec, ktorá má veľký podiel na ich úspechu, je  ich odlišný spôsob myslenia. Rozmýšľajú nie v slovách, ale v obrazoch a trojdimenzionálnych obrazoch. Majú veľkú schopnosť predstavivosti a intuície. To je základom úspechu v oblastiach ako umenie, technika, veda a nové technológie.

Tretia vec je kreativita. Otázka, prečo sú úspešní dyslektici veľmi tvoriví, je stále predmetom skúmania. Podľa najnovších zistení vieme, že majú inak poprepájaný mozog ako bežní ľudia. Pri čítaní sa im aktivizujú odlišné mozgové centrá. Jednou možnosťou je, že dyslektici, ktorí sa naučili dobre čítať, získali nové prepojenia v mozgu. Čím sú mozgové centrá viac medzi sebou poprepájané, tým sa človek stáva tvorivejším.

Štvrtá dôležitá vec je, že títo významní ľudia mali vo svojom okolí niekoho, či už rodičov, alebo iných ľudí, ktorí im v ich ťažkostiach dodávali sebadôveru. A pomohli im odhaliť  silné stránky a podporovali ich talent.